BEZDRÔTOVÉ MERANIE SPOTREBY

elektriny, plynu, vody, teploty, vlhkosti a CO2 v realnom čase


Energomonitor je zariadenie na meranie spotreby energií. Samo zbiera dáta z elektromeru, plynomeru, vodomeru či teplomeru v intervale 60 sekúnd. Tieto dáta ukladá, spracováva a zobrazuje vo vlastnej online aplikácii, dostupnej odkiaľkoľvek na svete, kde je pripojenie k internetu.
Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.

Meranie spotreby vody

Riadiaca jednotka
Homebase

Vrátane neobmedzenej licencie webové aplikácie.
Kúpite TU

Meracia jednotka
UNIT Relaysense Water 1/2", 3/4", 1", 5/4" a 6/4"

Rozširujúce meracie sady s vodomermi 1/2", 3/4", 1", 5/4" a 6/4"
Meranie spotreby vody čítaním impulzného výstupu na vodomeru.
Kúpite TU

videoukážka aplikácie

Dáta kedykoľvek a kdekoľvek, z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.

Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.
​​​​​​​

Strážiče vás automaticky upozorní na problémy či neobvyklú spotrebu.

 

prihlásiť do DEMO aplikácie TU

Meranie spotreby vody cez internet

Toto profesionálne meranie spotreby vody Energomonitor je vhodné pre firmy i domácnosti. Pomáha odhaliť nehospodárnosti a možné úniky vody, ktoré by ste inak zistili až po obdržaní vyúčtovania za vodu a to je už neskoro. Energomonitor Relaysense Water meria spotrebu vody v reálnom čase a dokáže Vás na mobilnú aplikáciu upozorniť na výkyvy v spotrebe vody a predísť tak havárii vodovodného potrubia. Toto meranie spotreby vody tiež slúži ako prevencia pred vytopením objektu vodou a pomáha tak úsporám spotreby vody. Vo vývoji je teraz záplavový ventil, ktorý Vám v prípade havárie vodovodného systému uzavrie prívod vody a zabráni tak škode na majetku. Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.

Internetová aplikácia je dostupná odkiaľkoľvek z počítača, tabletu, alebo smartfónu (Android, iOS). Namerané dáta sa zaznamenávajú každých 60 sekúnd. Dodávané vodomery majú impulzný výstup a sú na rozmery potrubia 1/2 ", 3/4", 1 ", 5/4", 6/4 ", 2" a 2 1/2 ". Neúčtujú sa tu žiadne mesačné poplatky, licencie je neobmedzená.