Meranie spotreby vody

Riadiaca jednotka
Homebase

Nutné tiež prikúpiť licenciu webové aplikácie.
Kúpite TU

Meracia jednotka
UNIT Relaysense Water 1/2", 3/4", 1", 5/4" a 6/4"

Rozširujúce meracie sady s vodomermi 1/2", 3/4", 1", 5/4" a 6/4"
Meranie spotreby vody čítaním impulzného výstupu na vodomeru.
Kúpite TU

videoukážka aplikácie

Dáta kedykoľvek a kdekoľvek, z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.

Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.
​​​​​​​

Strážiče vás automaticky upozorní na problémy či neobvyklú spotrebu.

 

prihlásiť do DEMO aplikácie TU

Meranie spotreby vody cez internet

Toto profesionálne meranie spotreby vody Energomonitor je vhodné pre firmy i domácnosti. Pomáha odhaliť nehospodárnosti a možné úniky vody, ktoré by ste inak zistili až po obdržaní vyúčtovania za vodu a to je už neskoro. Energomonitor Relaysense Water meria spotrebu vody v reálnom čase a dokáže Vás na mobilnú aplikáciu upozorniť na výkyvy v spotrebe vody a predísť tak havárii vodovodného potrubia. Toto meranie spotreby vody tiež slúži ako prevencia pred vytopením objektu vodou a pomáha tak úsporám spotreby vody. Vo vývoji je teraz záplavový ventil, ktorý Vám v prípade havárie vodovodného systému uzavrie prívod vody a zabráni tak škode na majetku. Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.

Internetová aplikácia je dostupná odkiaľkoľvek z počítača, tabletu, alebo smartfónu (Android, iOS). Namerané dáta sa zaznamenávajú každých 60 sekúnd. Dodávané vodomery majú impulzný výstup a sú na rozmery potrubia 1/2 ", 3/4", 1 ", 5/4", 6/4 ", 2" a 2 1/2 ". Neúčtujú sa tu žiadne mesačné poplatky, licencie je neobmedzená.