BEZDRÔTOVÉ MERANIE SPOTREBY

elektriny, plynu, vody, teploty, vlhkosti a CO2 v realnom čase


Energomonitor je zariadenie na meranie spotreby energií. Samo zbiera dáta z elektromeru, plynomeru, vodomeru či teplomeru v intervale 60 sekúnd. Tieto dáta ukladá, spracováva a zobrazuje vo vlastnej online aplikácii, dostupnej odkiaľkoľvek na svete, kde je pripojenie k internetu.
Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.
Systém je vhodný pre sledovanie a zlepšenie ukazovateľa OEE strojov alebo výrobných zariadení.Vyvinuté a vyrobené v Českej republikeOdhalí nehospodárnosti

prehľadné informácie o spotrebe energiíSpĺňa všetky certifikáty pre prevádzku v EÚPredíde škodám na majetku

alarmuje pri zvýšenej spotrebe

videoukážka aplikácie

Dáta kedykoľvek a kdekoľvek, z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo mobilného telefónu.

Energomonitor je vhodný pre vzdialený odpočet elektriny, plynu, vody aj pre priemyselné využitie.
 

Strážiče vás automaticky upozorní na problémy či neobvyklú spotrebu.


prihlásiť do DEMO aplikácie TU